PLACEBO ライディングムービー

PLACEBO『V3-ROCKET』FLEXLITE-HYPER チャッキーリガーノ Chucky Rigano

Luvsurf TV : PLACEBO『V3-ROCKET』チャッキーリガーノ Chucky Rigano ライダー:Chucky Rigano チャッキーリガーノ 使用ボード: Placebo… 続きを読む

PLACEBO『EL-DIABLO PLUS』FLEXLITE-HYPER 西井浩治 Koji Nishii

Luvsurf TV : PLACEBO『EL-DIABLO PLUS』FLEXLITE-HYPER 西井浩治 Koji Nishii ライダー:Koji Nishii 西井浩治 使用ボード:PL… 続きを読む

PLACEBO 5’4”『GOBLIN』FLEXLITE-HYPER 西井浩治 Koji Nishii

Luvsurf TV : PLACEBO 5'4”『GOBLIN』FLEXLITE-HYPER 西井浩治 Koji Nishii ライダー:Koji Nishii 西井浩治 使用ボード:PLACE… 続きを読む

PLACEBO『FLEXLITE-HYPER』デザイナー本人”MAYHEM”の解説動画

日本人の為にデザインしたプレセボサーフボードの最新版だ。勿論LOSTサーフボードと同じで俺がデザインしたものだ。強化されたカーボンと独自の構造で作られた最新バージョンで『フレックス・ハイパー』って言う… 続きを読む

PLACEBO『SHORT ROUND』チャッキーリガーノ Chucky Rigano

Luvsurf TV : PLACEBO『SHORT ROUND』チャッキーリガーノ Chucky Rigano ライダー:Chucky Rigano チャッキーリガーノ 使用ボード: Place… 続きを読む

PLACEBO『SHORT ROUND』FLEXLITE-BOOST Keoni”チーズバーガー”Nozaki

Luvsurf TV : PLACEBO『SHORT ROUND』Keoni"Cheese Burguer"Nozaki ケオニ”チーズバーガー”ノザキ ライダー:Keoni"Cheese Burg… 続きを読む

PLACEBO『LAYZ-POTATO』FLEXLITE-BOOST 西井浩治 Koji Nishii

Luvsurf TV : PLACEBO『LAYZ-POTATO』FLEXLITE-BOOST 西井浩治 Koji Nishii ライダー:Koji Nishii 西井浩治 使用ボード:PLACE… 続きを読む

PLACEBO『CONQUEST EL-DIABLO』Matt King マット・キング

Luvsurf TV : PLACEBO『CONQUEST EL-DIABLO』Matt King マット・キング ライダー:Matt King マット・キング 使用ボード: Placebo 5'… 続きを読む

PLACEBO『LAYZ-POTATO』Matt King マット・キング

Luvsurf TV : PLACEBO『LAYZ-POTATO』Matt King マット・キング ライダー:Matt King マット・キング 使用ボード: Placebo 5'7"『LAYZ… 続きを読む

PLACEBO『GOBLIN』Matt King マット・キング

Luvsurf TV : PLACEBO『GOBLIN』Matt King マット・キング ライダー:Matt King マット・キング 使用ボード: Placebo 5'6"『GOBLIN』FL… 続きを読む